Natuur en Bewegen

Bewegen in de natuur voor je psychische gezondheid

Zowel het bewegen als het buiten bewegen in de natuur sluit mooi aan op de huidige landelijke ontwikkelingen en initiatieven als BEWEGEN op recept en NATUUR op recept van Alles is Gezondheid. Ook sluit het bewegen in de natuur voor je psychische gezondheid naadloos aan op het regionale initiatief Beter in het Groen van GGD Gooi en Vechtstreek.

Wetenschappelijke verantwoording
Inmiddels hebben vele wetenschappelijke onderzoeken de nodige verklaringen opgeleverd voor de positieve effecten van bewegen en van de natuur op onze lichamelijke en psychische gezondheid.
Voor de verklaringen van de positieve effecten van BEWEGEN voor onze psychische gezondheid verwijzen we graag naar de website Bewegen voor je Brein.
De verschillende verklaringen voor de positieve effecten van de NATUUR op onze gezondheid zijn terug te vinden op Natuur op recept (Alles is gezondheid), Nature for Health en Natuur op recept (NFH / IVN).